HK kort j HH kort j HS kort j HA kort j

Overige Specialiteiten

Ambassadeur Haarwerkinstituut

Lilian is ambassadeur van het Huizenaar Haarwerkinstituut. Ze draagt een haarwerk, omdat ze sinds 13 jaar alopecia areata heeft.

Hoe bent u terechtgekomen bij Huizenaar?

Bij alopecia areata is er sprake van pleksgewijze haaruitval. Mijn moeder wist van het Huizenaar Haarwerkinstituut af, gelukkig niet door eigen ervaring. Ze raadde me aan om eens te informeren naar de mogelijkheden. Dit heb ik gedaan en ik was meteen verkocht.

Waarom bent u ambassadeur van het Huizenaar Haarwerkinstituut?

Op een gegeven moment ben ik gevraagd of ik model wilde zijn bij de info-avonden van het Huizenaar Haarwerkinstituut en dat ben ik toen gaan doen. Ik hoop hiermee aan mensen duidelijk te maken dat niemand zich hoeft te schamen voor het dragen van een haarwerk. Het wordt zo opgelost dat het niet zichtbaar is.

Op één van de foto’s staat Coos Demontis, medewerker van het Huizenaar Haarwerkinstituut, kunt u omschrijven hoe jullie contact is?

Het contact met Coos verloopt altijd op een heel vriendschappelijke manier. Hij is ook de eerste die mij heeft geholpen met een haarwerk bij Huizenaar. Hij was aanwezig toen ik belde voor een afspraak en hij was aanwezig toen ik daar de eerste keer kwam. Hij was er toen mijn haarwerk werd geleverd en mijn haar er helemaal van af moest. Dit ook in het bijzijn van mijn man en kinderen. Op deze manier maakten zij het hele proces mee. Dit werd vanaf het eerste contact gestimuleerd door Coos, omdat het in het begin wel een im¬pact had op het gezin. Mijn gezin weet nu niet beter en ook als er vrienden of vriendinnen van mijn kinderen komen, wordt er van te voren gezegd dat mam kaal is.

Coos is zeker mijn rots in de branding, want hij heeft ervoor gezorgd dat ik het positieve van een haarwerk inzie! 

HK kort j HH kort j HS kort j HA kort j